Hãng / Số vé Loại vé Hành trình Ngày Giá Xem
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Hà Nội

Đi: 13/01

1,020,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Hà Nội

Đi: 14/01

690,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Hà Nội

Đi: 18/01

1,680,000 VND  
1 Vé Một chiều Hà Nội - Hồ Chí Minh

Đi: 18/01

290,000 VND  
1 Vé Một chiều Hà Nội - Hồ Chí Minh

Đi: 19/01

290,000 VND  
1 Vé Khứ hồi Hà Nội - Hồ Chí Minh

Đi: 19/01

290,000 VND  
1 Vé Khứ hồi Hồ Chí Minh - Hà Nội

Đi: 15/01

690,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

Đi: 04/01

550,000 VND