Hãng / Số vé Loại vé Hành trình Ngày Giá Xem
4 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Hà Nội

Đi: 03/02

1,220,000 VND  
2 Vé Khứ hồi Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

Đi: 13/02

2,050,000 VND  
4 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Hà Nội

Đi: 02/02

1,220,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Thanh Hóa

Đi: 22/11

2,800,000 VND  
1 Vé Khứ hồi Hồ Chí Minh - Vinh

Đi: 22/11

1,680,000 VND  
1 Vé Khứ hồi Hồ Chí Minh - Hà Nội

Đi: 26/11

890,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

Đi: 18/01

550,000 VND  
1 Vé Khứ hồi Hồ Chí Minh - Hà Nội

Đi: 22/11

1,370,000 VND