Hãng / Số vé Loại vé Hành trình Ngày Giá Xem
1 Vé Một chiều Quy Nhơn - Hồ Chí Minh

Đi: 17/10

550,000 VND  
1 Vé Một chiều Quy Nhơn - Hồ Chí Minh

Đi: 16/10

470,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Hà Nội

Đi: 29/09

3,150,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Hà Nội

Đi: 28/09

2,620,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Hà Nội

Đi: 28/09

2,900,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Hà Nội

Đi: 27/09

2,420,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Hà Nội

Đi: 29/09

3,150,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Hà Nội

Đi: 28/09

2,620,000 VND