Hãng / Số vé Loại vé Hành trình Ngày Giá Xem
1 Vé Một chiều Cần Thơ - Hà Nội

Đi: 28/07

1,600,000 VND  
1 Vé Một chiều Cần Thơ - Hà Nội

Đi: 11/07

1,150,000 VND  
1 Vé Một chiều Hà Nội - Cần Thơ

Đi: 11/07

1,600,000 VND  
1 Vé Một chiều Hà Nội - Cần Thơ

Đi: 07/07

1,600,000 VND  
1 Vé Một chiều Hà Nội - Cần Thơ

Đi: 08/07

1,350,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Hà Nội

Đi: 25/06

2,620,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Hà Nội

Đi: 25/06

2,620,000 VND  
2 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Hải Phòng

Đi: 04/07

1,350,000 VND