Hãng / Số vé Loại vé Hành trình Ngày Giá Xem
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

Đi: 17/12

470,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

Đi: 01/11

550,000 VND  
1 Vé Một chiều Đà Nẵng - Hồ Chí Minh

Đi: 01/11

720,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

Đi: 01/11

550,000 VND  
3 Vé Một chiều Hà Nội - Hồ Chí Minh

Đi: 28/02

2,650,000 VND  
3 Vé Một chiều Hà Nội - Hồ Chí Minh

Đi: 27/02

2,650,000 VND  
1 Vé Khứ hồi Hà Nội - Hồ Chí Minh

Đi: 24/01

990,000 VND  
1 Vé Khứ hồi Hà Nội - Hồ Chí Minh

Đi: 22/01

990,000 VND