Hãng / Số vé Loại vé Hành trình Ngày Giá Xem
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Hà Nội

Đi: 28/02

890,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Hải Phòng

Đi: 30/01

1,840,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Hải Phòng

Đi: 29/01

1,680,000 VND