Hãng / Số vé Loại vé Hành trình Ngày Giá Xem
1 Vé Khứ hồi Hồ Chí Minh - Hải Phòng

Đi: 17/10

690,000 VND  
1 Vé Khứ hồi Hồ Chí Minh - Hải Phòng

Đi: 20/11

790,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Nha Trang

Đi: 02/09

360,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Hải Phòng

Đi: 07/01

990,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Hải Phòng

Đi: 10/01

990,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Nha Trang

Đi: 02/09

360,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Nha Trang

Đi: 03/09

450,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Nha Trang

Đi: 02/09

360,000 VND