Hãng / Số vé Loại vé Hành trình Ngày Giá Xem
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

Đi: 02/01

1,900,000 VND  
3 Vé Khứ hồi Hồ Chí Minh - Hà Nội

Đi: 19/02

2,450,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

Đi: 01/01

1,900,000 VND  
1 Vé Khứ hồi Vinh - Đà Nẵng

Đi: 25/12

1,000,000 VND  
1 Vé Khứ hồi Vinh - Đà Nẵng

Đi: 25/12

1,000,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

Đi: 31/12

1,900,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

Đi: 31/12

1,900,000 VND  
3 Vé Một chiều Nha Trang - Hồ Chí Minh

Đi: 02/01

1,900,000 VND