Hãng / Số vé Loại vé Hành trình Ngày Giá Xem
4 Vé Khứ hồi Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

Đi: 15/07

630,000 VND  
4 Vé Khứ hồi Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

Đi: 16/07

900,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

Đi: 05/07

630,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

Đi: 08/07

720,000 VND  
1 Vé Một chiều Hà Nội - Nha Trang

Đi: 09/07

1,840,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

Đi: 04/07

720,000 VND  
1 Vé Một chiều Đà Nẵng - Hồ Chí Minh

Đi: 02/07

720,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

Đi: 06/07

630,000 VND